Historia Unimax Development

2015 Połączenie spółek Apartamenty Solna, Osiedle Szaserów i Nowy Baranówek i utworzenie Unimax Development Sp. z o.o.

2012 Nabycie nieruchomości w Kielcach przy ul. Kwarcianej i utworzenie spółki Nowy Baranówek sp. z o.o.

2011 Nabycie nieruchomości w Warszawie przy ul. Szaserów i Podhajeckiej oraz utworzenie spółki Osiedle Szaserów Sp. z o.o.

2010 Nabycie przez PB Unimax Sp. z o.o. i PIB Unimax S.A. 100% udziałów w projekcie Promenada Solna w Kielcach i zmiana nazwy nabywanej spółki na Apartamenty Solna Sp. z o.o.

2007 Wydzielenie z Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. grupy robót ogólnobudowlanych i utworzenie Przedsiębiorstwa Budowlanego UNIMAX Sp. z o.o.

1998 Przekształcenie spółki cywilnej w Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. Wraz z rozwojem firmy rozszerzony został zakres usług o instalacje elektryczne i roboty ogólnobudowlane oraz handel i dystrybucję materiałów i urządzeń instalacyjnych.

1991 Utworzenie Przedsiębiorstwa UNIMAX spółka cywilna jako firmy budowlano-instalacyjnej. W pierwszych latach działalności Przedsiębiorstwo świadczyło usługi w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji.

Unimax Development jest podmiotem zarządzającym inwestycjami deweloperskimi grupy kapitałowej UNIMAX.

Skontaktuj się!